Có sẵn tối nay

Chọn Phòng Cho Kỳ Nghỉ Của Bạn

-
+
-
+
-
+

Welcome to O'Donoghue's

In The Heart Of Dublin
Dublin's most talked about bar. Live Irish Music, great people and comfortable rooms.
The bar is situated in Merrion Row only two minutes from Dublin's most famous landmark St. Stephen's Green.
Hình ảnh có nhãn Lounge or bar

The Bar

We like to think that an evening spent at O'Donoghue's is an experience that stays with you.
 

Accommodation

Enjoy the authentic experience of Dublin and benefit from the convenience of our central location in the heart of Dublin.
 
Hình ảnh có nhãn Bedroom
Hình ảnh có nhãn Property logo or sign

Music

Music is a huge part of Dublin's History and traditional Irish music has a home right here in O'Donoghue's famous bar.
 

History

O'Donoghue's dates back to 1789 , a history that is well archived in the bar and also in most good Dublin guides.
 
Hình ảnh có nhãn Property building
O'Donoghue's has a rich heritage and stands on a very historical site in Dublin City. Yet it's more modern musical history is really the stuff of legends. Ask any Irish man to name the artists or bands that have shaped Irish traditional and contemporary music and The name of the Dubliners always comes up. Christy Moore and the Dubliners have spent many a memorable night entertaining Dublin's music lovers in our bar. It is this spirit that is kept alive by today's musicians who play amongst an array of drawings and photos of Irish musicians that adorn the walls of O'Donoghue's.

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách