History of O'Donoghues

Probably the best known traditional Irish music pub in Dublin. O'Donoghue's always has the sound of music coming from its walls, frequented of the years by many musicians from the Dubliner’s to Bruce Springsteen. O'Donoghue's has a rich history in providing a welcome for locals & tourist alike to play a tune or enjoy a pint.
In 1934 Paddy and Maureen O’Donoghue began running the bar It was during this time the Pub is became famous for the nightly traditional Irish music sessions and was where the popular Irish folk group, the Dubliners formed their band. Many other notable Irish musicians from The Fureys to, Seamus Ennis, Joe Heaney have played at O’Donoghue’s and their photographs line the walls from top to bottom.
Hình ảnh có nhãn Lounge or bar
Hình ảnh có nhãn Entertainment
In 1977 Co Longford born Dessie Hynes succeded Paddy and Maureen O’Donoghue as proprietor and continued on the music tradition. O’Donoghue’s golden years followed with the bar packed nightly with musicians and politicians coming to see him. Dessie with his family ran the pub for 11 years with his family.
In 1988 it was bought by well know publicans Oliver Barden and John Mahon. Oliver is still the proprietor today and continues to run the pub with his family and staff.
Hình ảnh có nhãn Entertainment

Liên Hệ

Địa chỉ

15 Merrion Row
Dublin City
Ireland

Điện Thoại

+353 (0)1 6607194

Email

odonoghuesdublin@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 (0)1 6607194

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách